Følg naturens kontur
OsseoSpeed Profile EV – En unik løsning på et almindeligt klinisk problem

 

 

 

 

 

 

Problemet

Det er et kendt faktum, at knoglekammen resorberes efter tandudtrækning eller tab af tænder. Studier har vist, at gendannelsen ofte er mere udtalt på den bukkale side end på den linguale side. Det giver en kant, der skråner lingualt til bukkalt.

Hvis man anbringer et implantat på niveau med den linguale marginale knogle, vil implantathalsen være eksponeret, og det går ud over det æstetiske resultat. I denne situation kan supplerende knogleregenerationsprocedurer være nødvendige.

Placeres et implantat på niveau med den bukkale marginale knogle, vil det betyde tab af den linguale marginale knogle, der ikke er understøttet. Det går ud over både det mesiale og distale marginale knogleniveau og blødvævshøjden.

Løsningen

"Med det skrå design er det implantatet, der tilpasses anatomien, snarere end det er anatomien, der tilpasses implantatdesignet.“   

Prof. Dr. Wilfried Wagner, Universitetet i Mainz, Tyskland

OsseoSpeed Profile EV er et unikt* implantat, som er specifikt designet til at følge den eksisterende knogle i situationer med skrå kant, med 360° knoglebevarelse. Designet bevarer blødvævsæstetikken og kan være med til at reducere behovet for knogleregeneration. 

* Patenteret

Systemet

ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex

 

 

 

ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex

Som basis for ASTRA TECH Implant System EV sikrer den unikke kombination af uafhængige egenskaber i ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex et pålideligt, forudsigeligt og æstetisk resultat på både kort og langt sigt.

Som en integreret del af det nye ASTRA TECH Implant System EV understøttes OsseoSpeed Profile EV af dette veldokumenterede og unikke BioManagement Complex. 

Bred vifte af implantatmuligheder

OsseoSpeed Profile EV fås i lige og konisk implantatdesign og i længder på 8–17 mm.

Selvførende aftrykskomponenter

Det innovative design giver en tidsmæssigt effektiv isætningsprocedure og en forudsigelig arbejdsgang for klinikeren og tandteknikeren.

Ukompliceret proces

Placeringen af alle indekserede komponenter i kun én position gør hele behandlingsproceduren enkel og forudsigelig.

Beviset

 

Klinisk dokumentation

Graph width keratinized mucosaOsseoSpeed Profile-implantater bliver vurderet i flere aktuelle studier, der er sponseret af DENTSPLY Implants:

  • 250 patienter og 300 implantater.
  • Helede rande og ekstraktionsalveoler.
  • Op til tre års opfølgning.

Hovedkonklusioner

  • Høj implantatoverlevelsesrate
  • Stabile niveauer af hårdt og blødt væv
  • Bevarelse af afvigelser mellem bukkale og linguale knogleniveauer

Der er også rapporteret om en betydelig øgning af bredden af den keratiniserede slimhinde hos patienter med kompromitteret blødt væv (se figur).

Implantatplacering (OsseoSpeed Profile)

Protese leveret efter 5 måneder

3-års opfølgning

 

Klinisk fotos venligst udlånt af
PD. Dr. Robert Nölken, Tyskland

"Produktet har i høj grad været med til at reducere behovet for knogletransplantation, som var nødvendig med ældre implantatdesigns.“    

PD. Dr. Robert Nölken, privat praksis, Lindau, Tyskland

Alle produkter er ikke nødvendigvis godkendt/frigivet/markedsført af de regulatoriske myndigheder på alle markeder. Kontakt dit lokale DENTSPLY Implants-salgskontor for at få oplysninger om det aktuelle produktsortiment og tilgængelighed.
Del dette websted med venner og kolleger.